I samband med att det upptäcktes en vattenskada i en del av skolan anlitade Täby kommun ett saneringsföretag som gjorde en besiktning på golv- och väggkonstruktionerna. Skaderapporten visar bland annat att det finns tidstypiska brister i fuktsäkerheten för ytterväggarna, vilket har lett till fuktskador i väggarnas nedre del. Inomhusprover är tagna och dessa prover ligger under nu gällande hygieniska gränsvärden från WHO och Arbetsmiljöverket.

För att fortsatt kunna erbjuda en hälsosam inomhusmiljö för elever och personal behöver skadorna åtgärdas.

Kommunens fastighetsavdelning är ansvarig för renoveringen. Skolan planerar  tillsammans med dem så att skolmiljön förblir trygg och säker under genomförandet. Renoveringen beräknas pågå under 1,5 år.