• Filtrerat på:
  • Inget filter valt
  1. Trafikdag på Rösjöskolan

    Sedan flera år anordnas en trafikdag på Rösjöskolan i september där alla elever och personal från förskoleklass till årskurs 5 deltar. Syftet med dagen är att uppmärksamma och utbilda eleverna kring trafikmiljön runt skolan och vad en säker skolväg är.

  2. Information om skolvalet

    Under perioden 11 januari till 1 februari 2023 är det dags att välja skola för de barn som ska börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs. Inom vissa rektorsområden flyttas eleverna upp automatiskt till nästa årskurs på en annan skola inom samma rektorsområde, vilket gäller eleverna i årskurs 6 på Rösjöskolan. Dessa elever flyttas upp till årskurs 7 på Skarpängsskolan.

  3. Informationsmöte 18 januari 2023

    Ska ditt barn börja i förskoleklass till hösten 2023?