Vi flyttar till Ängsholmsskolan!

Undervisningen startar i nya lokaler den 28 januari och då byter skolan namn till Ängsholmsskolan.

Invigning av nya lokaler tisdagen den 21 januari kl 12:00.

Öppet hus i de nya lokalerna samma dag tisdagen den 21 januari kl 13-17.  

Adress: Linbastuvägen 1, nära Gribbylunds centrum

Kurser på Lärvux

Om du vill göra en anmälan till en kurs, kontakta oss på telefon 08-555 584 90.

Anmälningsblankett 2020.pdf (107,16 KB)

 

Grundläggande nivå, läs- och skrivinlärning

Du lär dig läsa och stava enkla ord och får använda olika material för att träna stavning och läsförståelse.

Du får också arbeta med olika pedagogiska appar på surfplatta och pedagogiska dataprogram. Dessutom får du lyssna på högläsning tillsammans med andra och prata om innehållet i boken.

Kurskod: SGRSVE7v, SGRSVE7x

Grundläggande nivå

Du läser böcker och lyssnar när någon läser högt. Vi jobbar med synonymer, motsatser och associationer. Du får använda dator för att skriva, söka information och arbeta i olika pedagogiska dataprogram samt använda appar på surfplatta.

Kurskod: SGRSVE7

Gymnasial nivå

Du får skriva texter av olika slag, till exempel berättelser och dikter. Du arbetar med ordkunskap och stavningsregler. Dessutom kan du lyssna på högläsning tillsammans med andra och prata om innehållet i boken och författaren.

Kurskod: SVBLIT5, SVBSKR5

Grundläggande nivå

Du får lära dig att prata och förstå enkel engelska och skriva enkla engelska ord. Vi spelar spel och jobbar med olika engelska datorprogram och appar på surfplatta.

Kurskod: SGRENG7

Gymnasial nivå

Du lär dig nya ord och uttryck och tränar din engelska genom att läsa och skriva engelska texter. Vi spelar spel och jobbar med olika engelska datorprogram och appar på surfplatta. Du får lära dig engelska som du kan använda när du är ute och reser. Dessutom får du lära dig lite om länder där man pratar engelska.

Kurskod: ENSENG51

Grundläggande nivå

Du får använda alla fyra räknesätten och jobba med huvudräkning. Vi pratar om matematik och löser räkneproblem tillsammans. Du får använda pedagogiska spel, dator, miniräknare och surfplatta.

Kurskod: SGRMAT7

Grundläggande nivå, vardagsmatematik

Du får lära dig om extrapriser och rabatter, växla pengar och pengars värde. Vi pratar om vad saker kostar, till exempel mat och kläder. Vi pratar också om budget och kassabok. Du får lära dig klockan både analogt och digitalt. Du kan få lära dig att mäta och väga saker.

Kurskod: SGRMAT7y

Gymnasial nivå

Du får jobba med överslagsberäkning och huvudräkning, beräkningar med procent i vardagliga situationer och problemlösning. Om du vill kan du använda pedagogiska spel, dator, miniräknare och surfplatta.

Du börjar räkna på den nivå du behärskar.

Kurskod: MAMMAT51u

Grundläggande nivå

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på hur du använder dator och surfplatta. För att kunna gå den här kursen behöver du kunna läsa och skriva. Du får lära dig att skriva och arbeta med bilder, söka information på internet, använda program som du väljer utifrån dina egna intressen. Du lär dig också att skicka och ta emot e-post.

Kurskod: SGRSVEu

På den här kursen får du möjlighet att utöka dina kunskaper om samhället och olika traditioner. Du får utveckla förmågan att tolka information som har betydelse för vardagen.

Kurskod: SGRINDu,

Den här kursen ger dig möjlighet att lära dig mer om dig själv och din omvärld. Du kan lära dig att förstå konsekvenser av ditt eget och andras handlande samt uppfatta samband mellan orsak och verkan.

Kurskod: SGRNATu

Språk och kommunikation ger dig möjlighet att förbättra dina kunskaper och färdigheter i tal, tecken och bilder. Du får lära dig att använda och arbeta i olika pedagogiska datorprogram och med appar på surfplatta.

Kurskod: SGRSPRu

Delkurser inom språk och kommunikation

Individanpassade AKK-metoder
För dig på tidig kommunikativ nivå med flerfunktionsnedsättning. Undervisningen är individuell.

Kurskod: SGRSPR7v

 

 

Om Lärvux

För att hålla hög kvalitet på undervisningen använder vi metoder för att strukturerat följa upp varje elevs utveckling och lärande. Under året utvärderar vi vår arbetsplan med verksamhetsmålen kontinuerligt.

På Lärvux har vi tydliga mätbara mål för varje elev. Syftet med våra mål är att garantera att varje elev utmanas på rätt sätt så att eleven lyckas och erövrar nya ḱunskaper och färdigheter.

Individuell studieplan och betyg

Alla elever på Lärvux har en individuell studieplan. Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov. Eleven har studiesamtal med en lärare tre gånger per år. På Lärvux får eleven betyg när en delkurs eller kurs är avslutad. Betygsskalan består av fem godkända betygssteg (A-E), och ett icke godkänt betygssteg (F).

Styrdokument

Särskild undervisning för vuxna är en egen skolform för vuxna personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och vill komplettera sin utbildning. Undervisningen följer samma läroplan som gymnasieskolan och komvux, men har egna ämnesplaner och timplaner.

Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och ger kunskaper som motsvarar den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolans individuella och nationella program. Eleverna kan välja att studera en enda kurs eller olika kombinationer av kurser.

Offentlighet och sekretess

Information och dokument som finns på kommunala skolor kallas allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst enligt offentlighetsprincipen. Vissa delar kan dock vara sekretessbelagda och hemliga. Det gäller till exempel beskrivningar eller värderingar av en elevs personliga egenskaper.

Om en person begär ut individuella utvecklingsplaner, betyg eller skriftliga omdömen gör skolan först en sekretessgranskning och döljer känsliga uppgifter som omfattas av sekretess.

På lärvux garanterar vi det tillgängliga lärandet genom att utnyttja skolans olika resurser och kompetenser. Skolan har ett gemensamt förhållningssätt och värnar lärande i alla situationer och former.

Vi utvärderar och analyserar resultatet av undervisningen, det vill säga elevernas lärande,  regelbundet och tar upp pedagogiska frågor och funderingar i lärarkollegiet.

Alla våra elever ska vara trygga, trivas och känna sig delaktiga. Elevernas trygghet, trivsel och delaktighet utvärderas en gång om året både individuellt och i grupp.

Höstterminen 2019

Höstterminens första dag 19 augusti
Höstlov  28 oktober - 1 november (vecka 44)
Höstterminen sista dag 20 december

Vårterminen 2020

Vårterminens första dag 7 januari
Studiedagar 10 och 11 februari
Sportlov 24-28 februari (vecka 9)
Påsklov 10-17 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 21 maj

Rektor är först och främst pedagogisk ledare och samlar arbetslagsledare i ledningsgruppen för att hantera pedagogiska frågor, skolans utveckling och fortbildning.

Arbetsmiljöfrågor och administrativa frågor hanteras i den lokala arbetsmiljökommittén.

På skolan arbetar du som lärare i team. Skolans förhållningssätt följer metoden Positiv beteende stöd PBS. Det resulterar i att eleverna får fokus på lärandet och hanterar sin dagliga samvaro och deltagande på ett positivt sätt. 

Skolan använder även fördjupade kunskaper inom alternativ och kompletterande kommunikation.

Medarbetarna är noggranna och ansvarsfulla med en värdegrund som innebär respekt för elevernas integritet och förmåga att lära.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Lärvux

Adress: Linbastuvägen 1A, Täby

 

Eva Bergström, rektor, 08-555 584 90

 

 

Hitta till Lärvux
Namn

Lärvux