1. Ändring i programutbud på Lärvux

  Från och med höstterminen 2022 kommer det att bli en förändring i programutbudet för Komvux som särskild undervisning (Lärvux).

Se fler nyheter

Program & kurser på Lärvux

På Lärvux erbjuder vi inför höstterminen 2022 olika yrkespaket med hälsoprofil. Yrkespaketen, Hund och Bistro, ger dig möjlighet att komma närmare en eventuell arbetsmöjlighet. Hälsoprofilen innebär att du får grundläggande kunskap om kost, hälsofrämjande aktiviteter och hur du kan förbättra din livsstil. Läs mer om yrkespaketen här nedan.

Du kan även läsa en ny ämnesintegrerad utbildning som stärker din sociala kompetens i arbetslivet. Utbildningen ger dig kunskap i svenska, samhällskunskap och digital kompetens. Är du intresserad, läs mer om utbildningen nedan.

Älskar du hundar och natur lika mycket som oss? Då kanske den här utbildningen är något för dig!

Att arbeta med djur har flera fördelar. Det skapar rutiner, tydlig struktur och skapar ansvar då  djuren behöver daglig omvårdnad och skötsel. Detta leder till att det man gör känns viktigt och meningsfullt.

Forskning visar att djur påverkar oss människor positivt både fysiskt, psykiskt samt socialt. Att umgås med djur är hälsofrämjande.

Utbildningen är två heldagar/vecka och sträcker sig över tre år med bas- och fördjupningskurser som du söker för varje läsår. Utbildningen innefattar både teori och praktik, varav mycket tid är utomhus.

För att gå utbildningen ska du: 

 • Ha ett stort hundintresse
 • Vara ansvarstagande
 • Tycka om att vara ute i skog och mark
 • Kunna röra dig obehindrat

År 1, bas

Kurser som du läser år 1:

 • Hälsa 1
 • Fritid och friskvård 1
 • Djurens biologi
 • Sällskapsdjur 1

År 2, fördjupning

Kurser som du läser år 2:

 • Hälsa 2
 • Fritid och friskvård 2
 • Service och bemötande 1
 • Sällskapsdjur 2

År 3, fördjupning

Kurser som du läser år 3:

 • Sällskapsdjur special
 • Friluftsliv
 • Service och bemötande 2
 • Lokalvård 1

Tycker du om att vara i köket och laga mat tillsammans med andra? Då kanske vår bistroutbildning är något för dig!

Att vara i köket och laga mat skapar gemenskap och glädje. Vi erbjuder dig en ny utbildning där du utvecklar kunskap och färdigheter att använda i både köket och vid servering.

Utbildningen är två heldagar/vecka och sträcker sig över tre år med bas- och fördjupningskurser som du söker för varje läsår.

Utbildningen innefattar både teori och praktik.

För att gå utbildningen ska du:

 • Ha ett stort intresse av att laga mat och vara i köket
 • Viss kunskap om matlagning
 • Viss kännedom om köksredskap

År 1, bas

Kurser som du läser år 1:

 • Hälsa 1
 • Matlagning 1
 • Servering 1
 • Livsmedel och näringskunskap 1

År 2, fördjupning

Kurser som du läser år 2:

 • Hälsa 2
 • Mat och butik 1
 • Matlagning 2
 • Service och bemötande 1

År 3, fördjupning

Kurser som du läser år 3:

 • Frukost- och bufféservering
 • Mat och butik 2
 • Servering 2
 • Service och bemötande 2

Vill du stärka din roll i arbetslivet? Kanske förbereda dig för ett nytt jobb eller stärka din kompetens på ditt nuvarande arbete? Då kan den här utbildningen vara något för dig! Du kan välja om du vill läsa 1 år eller 3 år, där varje år fördjupar din kunskap. Du ansöker till utbildningen varje läsår.

År 1, bas

Kurser som du läser år 1:

 • Svenska 1
 • Samhällskunskap 1
 • Digital kompetens 

År 2, fördjupning

Kurser som du läser år 2:

 • Svenska 2 
 • Samhällskunskap, arbetslivets villkor 
 • Information och kommunikation 1 

År 3, fördjupning

Kurser som du läser år 3:

 • Skrivande 
 • Samhällskunskap 2 
 • Information och kommunikation 2 

Om du är folkbokförd i Täby kommun tar du kontakt med kommunens studie- och yrkesvägledare. Du fyller sedan i ansökan här nedan.

Om du inte är folkbokförd i Täby kommun, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun och ansök till oss via dem. Din hemkommun tar då kontakt med vår studie- och yrkesvägledare.

När du har ansökt till våra utbildningar blir du i ett första steg kallad till studiesamtal med en studie- och yrkesvägledare. Därefter får du besked om du blivit antagen eller inte.

Vid frågor kontakta oss.

Expeditionen: 08-555 584 95

Studie- och yrkesvägledare: 076-643 87 51

Ansökan till Lärvux, Ängsholmsskolan

Jag ansöker till följande utbildning:

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

 

Om Lärvux

Lärvux, komvux som särskild utbildning, är till för dig som är vuxen och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. 

Vi finns på Ängsholmsskolan i Täby med naturen alldeles utanför.

Undervisningen hos oss syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter för att bättre klara arbets- och vardagsliv. Som elev får du en individuell studieplan med mål som kontinuerligt följs upp.

Välkommen till Lärvux i Täby!

Styrdokument

Utbildningen är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som vill komplettera kunskaper eller lära dig nya. Undervisningen följer läroplan för vuxenutbildning samt kursplaner och ämnesplaner för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

På lärvux garanterar vi det tillgängliga lärandet genom att utnyttja skolans olika resurser och kompetenser. Skolan har ett gemensamt förhållningssätt och värnar lärande i alla situationer och former.

Vi utvärderar och analyserar resultatet av undervisningen, det vill säga elevernas lärande,  regelbundet och tar upp pedagogiska frågor och funderingar i lärarkollegiet.

Alla våra elever ska vara trygga, trivas och känna sig delaktiga. Elevernas trygghet, trivsel och delaktighet utvärderas en gång om året både individuellt och i grupp.

Vårtermin 2022

 • Vårterminens första dag: 11 januari
 • Sportlov: 28 februari-4 mars
 • Påsklov: 11-18 april
 • Lovdag, Kristi himmelfärds: 26 maj
 • Lovdag, klämdag: 27 maj
 • Lovdag, nationaldagen: 6 juni
 • Terminens sista dag: 10 juni

Hösttermin 2022

 • Höstterminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov: 31 oktober-4 november
 • Terminens sista dag: 21 december

Rektor är först och främst pedagogisk ledare och samlar arbetslagsledare i ledningsgruppen för att hantera pedagogiska frågor, skolans utveckling och fortbildning.

Arbetsmiljöfrågor och administrativa frågor hanteras i den lokala arbetsmiljökommittén.

På skolan arbetar du som lärare i team. Skolans förhållningssätt följer metoden Positiv beteende stöd PBS. Det resulterar i att eleverna får fokus på lärandet och hanterar sin dagliga samvaro och deltagande på ett positivt sätt. 

Skolan använder även fördjupade kunskaper inom alternativ och kompletterande kommunikation.

Medarbetarna är noggranna och ansvarsfulla med en värdegrund som innebär respekt för elevernas integritet och förmåga att lära.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Lärvux

Adress: Linbastuvägen 1A, Täby

Jenny Alenrud, rektor: 08-555 584 06

Hitta till Lärvux
Namn
Lärvux