Program & kurser på Lärvux

Om du vill göra en anmälan till ett program eller en kurs, kontakta oss på telefon 08-555 584 90.

Ansökan till Lärvux.pdf (0,73 MB)

Älskar du djur och natur lika mycket som vi? Vill du jobba som djurskötare? Då kanske det här är en utbildning för dig!

Att arbeta med djur har flera fördelar. Dels skapar det rutiner, tydlig struktur och kräver ansvar då djuren behöver daglig omvårdnad vilket leder till att det man gör känns viktigt och meningsfullt. Sen visar forskning att djur påverkar oss människor positivt både psykiskt, fysiskt och socialt, att umgås med djur är hälsofrämjande.

Utbildningen bedrivs 2-3 dagar varje vecka och sker i nära samarbete med verksamheter inriktade på djur, framförallt hund. Studierna innefattar både teori, praktik och studiebesök i olika verksamheter. Lärlingsprogrammet ger dig användbar kunskap och möjlighet till ett värdefullt jobb efter avslutad utbildning. Programmet är ett år. Kurser som ingår i utbildningen är:

  • Sällskapsdjur 1
  • Sällskapsdjur, specialområde 
  • Fritid och friskvård 1
  • Friluftsliv 
  • Hälsa 1

Är du ansvarsfull, självständig och som tycker om att vara ute, oavsett väder? Vill du jobba med djur? Välkommen att söka lärlingsprogrammet!

Gymnasial nivå 

Till hösten 2021 erbjuds Samhällskunskap på Lärvux vilket ska lära dig om viktiga samhällsfrågor. Vi går bland annat igenom hur man tar ansvar över budget och ekonomi, pratar om olika levnadsvillkor, yrken och boendeformer samt frågor som handlar om medborgarskap. Detta kan leda till ökad självständighet samt aktivt deltagande i samhällslivet.

Grundläggande nivå 

Du lär dig läsa och stava enkla ord och får använda olika material för att träna stavning och läsförståelse. Vi använder oss av olika texter och böcker samt surfplatta och pedagogiska dataprogram. Dessutom får du lyssna på högläsning tillsammans med andra och prata om innehållet i boken.

Gymnasial nivå 

Du får hantera texter av olika slag. Du kan läsa nyheter och svara på nyhetsfrågor, läsa litteratur och skriva recensioner samt arbeta med läsförståelse på olika vis. Du arbetar med ordkunskap och stavningsregler. Dessutom kan du lyssna på högläsning tillsammans med andra och prata om innehållet i boken och författaren.

Grundläggande nivå 

Du får använda alla fyra räknesätten och jobba med huvudräkning. Vi pratar om matematik och löser räkneproblem tillsammans. Vi använder pedagogiska spel, dator, miniräknare och surfplatta. Du kan även lära dig grundläggande kunskaper i programmering av våra duktiga IT-ansvariga på skolan.

Vardagsmatematik, grundläggande nivå 

Du får lära dig om pengars värde, budget och kassabok. Du får även lära dig klockan både analogt och digitalt. Om du behöver lära dig väga och mäta så kan du lära dig mer om måttenheter genom teoretiska och praktiska övningar.

Gymnasial nivå

Du får jobba med överslagsberäkning och huvudräkning, beräkningar med procent i vardagliga situationer och problemlösning. Vi använder oss av olika arbetsböcker, pedagogiska spel, miniräknare och surfplatta.

Grundläggande nivå 

Du får lära dig att prata och förstå enkel engelska och skriva enkla engelska ord. Vi spelar spel, arbetar i arbetsböcker, tittar på utbildningsfilmer samt använder surfplatta.

Gymnasial nivå 

Du lär dig nya ord och uttryck och tränar din engelska genom att läsa och skriva engelska texter. Vi använder arbetsböcker, spelar pedagogiska spel, tittar på utbildningsfilmer och jobbar med appar på surfplatta.

Språk och kommunikation ger dig möjlighet att förbättra dina kunskaper och färdigheter i tal, tecken och bilder med individanpassade AKK-metoder.

 

 

Den här kursen ger dig möjlighet att lära dig mer om dig själv och din omvärld. Du lär dig t.ex. tidsuppfattning, almanackans skiftningar med dag, årstid och väder, vi pratar om djur och natur, samband mellan orsak och verkan samt likheter och olikheter.

Under kursens gång får du prova och uppleva samhällets musikutbud i olika genrer och former. Du får lära dig mer om begrepp i musik som puls, rytm och takt samt om musik från olika tidsepoker och kulturer. Kursen ger även möjlighet att prova olika instrument.

Om Lärvux

Välkommen till Lärvux på Ängsholmsskolan i Täby!

Lärvux, komvux som särskild utbildning, är till för dig som är vuxen och har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi finns på Ängsholmsskolan i Täby i ljusa fina lokaler med naturen alldeles utanför. Här kan du läsa kurser på grundläggande nivå samt gymnasial nivå. Du får betyg eller intyg efter varje avslutad kurs.

Vi är en liten skola med stora möjligheter för dig som individ. Undervisningen här syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter för att bättre klara vardagsliv och arbetsliv. Vill du förbättra dina chanser till ett nytt arbete eller vill du öka din förmåga att orientera dig i samhället och kunna ta vara på alla möjligheter som finns där ute? Undervisningen bedrivs i små grupper och i nära kontakt med lärarna. Som elev får du en individuell studieplan med mål som kontinuerligt följs upp och under din studietid finns lärarna till hands med stöd och vägledning. Vi utgår alltid från den nivå du befinner dig på när vi planerar dina studier.

Styrdokument

Utbildningen är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som vill komplettera kunskaper eller lära dig nya. Undervisningen följer läroplan för vuxenutbildning samt kursplaner och ämnesplaner för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

På lärvux garanterar vi det tillgängliga lärandet genom att utnyttja skolans olika resurser och kompetenser. Skolan har ett gemensamt förhållningssätt och värnar lärande i alla situationer och former.

Vi utvärderar och analyserar resultatet av undervisningen, det vill säga elevernas lärande,  regelbundet och tar upp pedagogiska frågor och funderingar i lärarkollegiet.

Alla våra elever ska vara trygga, trivas och känna sig delaktiga. Elevernas trygghet, trivsel och delaktighet utvärderas en gång om året både individuellt och i grupp.

Läsårstider vårtermin 2021

Vårterminens första dag 7 januari
Sportlov 1 mars-5 mars (vecka 9)
Påsklov 2 april-9 april (vecka 14)
Lovdag Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (Klämdag) 14 maj
Terminens sista dag 11 juni

Rektor är först och främst pedagogisk ledare och samlar arbetslagsledare i ledningsgruppen för att hantera pedagogiska frågor, skolans utveckling och fortbildning.

Arbetsmiljöfrågor och administrativa frågor hanteras i den lokala arbetsmiljökommittén.

På skolan arbetar du som lärare i team. Skolans förhållningssätt följer metoden Positiv beteende stöd PBS. Det resulterar i att eleverna får fokus på lärandet och hanterar sin dagliga samvaro och deltagande på ett positivt sätt. 

Skolan använder även fördjupade kunskaper inom alternativ och kompletterande kommunikation.

Medarbetarna är noggranna och ansvarsfulla med en värdegrund som innebär respekt för elevernas integritet och förmåga att lära.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Lärvux

Adress: Linbastuvägen 1A, Täby

 

Eva Bergström, rektor, 08-555 584 90

 

 

Hitta till Lärvux
Namn
Lärvux