Ansök

Det här är KCNO

KCNO står för Kunskapscentrum nordost och är en samverkan mellan kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. KCNO ansvarar för antagning till vuxenutbildning.

Ett samarbete för bättre möjligheter

Tillsammans ansvarar de fem kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker för antagningen till vuxenutbildning för kommunernas invånare. Täby kommun fungerar som navet i samarbetet, och är den kommun som ligger mest centralt i kommunsamarbetet. I Täby finns KCNOs medarbetare och det är i Täby besökslokalerna ligger.

Samarbetet startade 2004 för att skapa bättre förutsättningar för invånarna att kunna läsa vuxenutbildning. Genom samarbetet har studievalsmöjligheterna för invånarna ökat, och de ekonomiska kostnaderna och administrativa resurserna har minskat.

Genom KCNO kan du läsa komvux, vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, och SFI som står för svenska för invandrare.