Vid Rönningesjön i Gribbylund.

Vad är en grönplan?

Grönplanen visar hur Täby kommuns grönområden så som parker, natur och platser ska bevaras, skötas och utvecklas. Grönplanen är en del av de strategiska dokument som vägleder kommunen i det framtida Täby.

Här kan du läsa den nuvarande Grönplanen.

Dialog

Mellan januari och november 2018 har invånare och verksamheter i Täby haft möjlighet att berätta vilka platser som är bra och vilka som kan förbättras. Alla synpunkter finns samlade i en webbkarta. Synpunkterna är anonyma.

Till webbkartan med synpunkter.

Fokusgrupp

Invånare har också haft möjlighet att delta i fokusgrupper för att berätta mer om grönområdena i Täby.

Alla synpunkter som kommit in kommer sammanställas och vara underlag till kommunens fortsatta arbete med att uppdaterar Grönplanen för Täby kommun.