Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj klockan 18.00

Kom till Täby Park hotell eller lyssna på webbradiosändningen här.

Markförsäljning Arninge Handelsområde

Täby kommun bjuder in till att lämna intresseanmälan avseende markköp för utveckling av handel i Arninge handelsområde.

Sök bygglov i god tid

Tänk på handläggningstiden när du planerar sommarens byggprojekt. Besöks- och telefontid måndag och onsdag.

Förening behövs för att driva hundlekplatsen

Vid Ensta krog finns planer på en lekplats för hundar. För drift och underhåll behöver det startas en förening.