Barn på Täby torg

Täbys ekonomi får högsta betyg, härliga cykelvägar och gratis guidetur

Läs mer i nya numret av Ditt Täby

Nya infartsparkeringar i Roslags-Näsby

Den 17 april stänger infartsparkeringarna närmast stationen.

Sök tillstånd i god tid för ditt byggprojekt

Läs mer om hur handläggningen går till

Anmäl dig till något av våra dialogmöten i april

Hjälp oss att planera framtiden

Planeringsunderlaget för kommande år

När kommunfullmäktige debatterade planeringsunderlaget för 2017 var bland annat bostadsbyggandet, flyktingmottagandet och den oförändrade skattesatsen i fokus.

Sandsopningsschemat

Snart startar sandsopningen. Gång- och cykelvägar prioriteras, därefter sker sandsopningen enligt ett rullande schema år från år mellan områdena.

Du kan inte lämna in din deklaration i kommunhuset

Skatteverket placerar endast deklarationslådor utanför sina egna servicekontor. Det finns inte heller några blanketter i kommunhuset.