Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Vi är den gemensamma miljö- och hälsoskyddsmyndigheten för Täby och Vaxholm samt den myndighet som handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel i Täby, Vaxholm, Norrtälje och Vallentuna. Fr.o.m. 1 januari 2016 handlägger vi även serveringstillstånd på Lidingö. Vårt kontor ligger i Täby. 

Våra öppettider är normalt måndag-fredag kl 8-16.