Om oss

Det här kan ni prata om hos oss:

  • Vi har svårt att prata med varandra.
  • Vi är oense bråkar mycket.
  • Den sexuella lusten har försvunnit.
  • Min partner har träffat en annan.
  • Vi kanske ska skiljas.
  • Ouppklarad separation.
  • Nu när barnen har flyttat har vi ingenting gemensamt längre.

Tolk

Ni har rätt att begära tolkhjälp om ni inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du är allvarligt hörsel - eller talskadad.

Tystnadsplikt

Ni blir inte registrerade hos oss och vi för inga journaler. Vi har särskilt sträng sekretess.

HBT-certifiering

Vi är en HBT-certifierad verksamhet.

Kostnad

Varje besök kostar 400 kronor. Ni kan betala med betal- eller kreditkort som har chip eller med kontanter.