Filmen är gjord tillsammans med deltagarna på NovaCenter

Syftet med att delta i NovaCenters verksamhet kan vara en del i din återhämtningsprocess, öka din aktivitetsnivå, bryta isolering och få struktur på dagen.

Hos oss får du vara aktiv i planeringen av dina aktiviteter och träffa andra personer med liknande erfarenheter. Som stöd finns vår personal som har olika yrkesbakgrund som arbetsinstruktör, arbetsterapeut, socionom och socialpedagog.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhet ska kännetecknas av öppenhet och ansvarstagande, att alla bemöts med omtanke och att man ska känna sig trygg och respekterad för den man är. Vi jobbar kontinuerligt med utveckling, kompetens och nytänkande.

Våra aktiviteter

NovaCenter erbjuder gruppaktiviteter inom områdena:

  • Hantverk
  • Friskvård
  • Friluftsliv
  • Data och media
  • Kultur

De flesta av aktiviteterna sker i vår huvudlokal på Askrikevägen i Näsbypark. Du deltar utifrån dina egna förutsättningar och du behöver inga förkunskaper. Samtliga gruppaktiviteterna påbörjas eller avslutas med lunch.

Ansök om plats

För att komma till NovaCenter behöver du ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Du ansöker om sysselsättning på NovaCenter genom att kontakta Täby kommun, telefon 08-555 590 00. Du får sedan träffa en biståndshandläggare som utreder ditt behov och beslutar vilken hjälp du ska få. 

Bor du i en annan kommun kontaktar du biståndshandläggare där.