Oro kring ungdomar och alkohol och droger

Känner du oro för någon eller har funderingar eller problem som handlar om alkohol och droger eller spel om pengar? Då är du varmt välkommen att kontakta MiniMaria Täby för råd och stöd. Här hjälper vi personer under 20 år.

Du som förälder, närstående eller ungdom kan ta kontakt med oss för ett första samtal om just din eller er situation. Det kan räcka med lite oro för det ska kännas bättre att dela den med någon. Ibland kan det vara tillräckligt med ett samtal och ibland går vi vidare med stöd och råd under en period.

Vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det sistnämnda innebär att vi kan behöva bryta tystnadsplikten och anmäla oro till socialtjänsten om vi misstänker att personen far illa.

Akut hjälp

Mini-Maria har inga drop in-tider. Finns det behov av akut hjälp, kontakta akutmottagningen på Maria Ungdom.

Utbildning för förälder till ungdom som använder alkohol eller droger

Har du en tonåring eller ung vuxen som har problem med alkohol eller droger? Vill du förbättra relationerna i familjen, din egen livssituation och såklart minska ungdomens missbruk? Då kan du få stöd och hjälp i föräldragrupp med andra föräldrar i liknande situation. För intresseanmälan och mer information: CRAFT - föräldrautbildning

Om droger bland unga - till föräldrar

taby.se/droger kan du som förälder eller annan viktig vuxen läsa mer om alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar. 

Om MiniMaria

MiniMaria är ett samarbete mellan kommunen och Region Stockholm. Här arbetar behandlare, sjuksköterska och läkare. För att du skall få tillgång till rätt hjälp har vi ett nära samarbete med socialtjänsten och andra verksamheter som kan vara till hjälp för att uppnå ett stabilt och drogfritt liv.

Läs mer