För dig som pedagog

Du kan kontakta oss om du har frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om samarbetet med föräldrar och barn. Du kan komma ensam eller tillsammans med ditt arbetslag för att få konsultation.

För dig som förälder

Om du som förälder har frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om ditt föräldraskap kan du kontakta oss på Föräldramottagningen. Föräldramottagningen består av familjeterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer. Vid behov kan vi också hjälpa till med att samordna möten mellan föräldrar, pedagoger i barnets förskola/skola eller andra vuxna i barnets liv.

Vi vill bidra till att barn och ungdomar bemöts med respekt och att vuxna samarbetar på ett sätt som hjälper barnet.

Bra att veta

  • Familjer som kommer till oss registreras inte.
  • Ditt barn måste vara folkbokförd i Täby kommun.
  • Vi arbetar med barn upp till årskurs 9 i grundskolan.
  • Våra tjänster är kostnadsfria.
  • Vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.
  • Vi är en hbt-certifierad verksamhet.

Läs mer om annat föräldrastöd som kommunen erbjuder.