Ljus tegelfasad till tvåplanshus och ett gult träförråd i förgrunden

Blomstergårdens dagliga verksamhet riktar sig till dig som är vuxen med autism och funktionsnedsättning på en tidig utvecklingsnivå. Det kan vara begränsning i språkförmåga, social kommunikation och socialt samspel. Till exempel att avläsa och tolka signaler från både människor och den fysiska miljön.

Du behöver ha ett beslur om insats enligt LSS för att kunna välja Blomstergårdens dagliga verksamhet.

För att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig och förutsägbar använder vi oss av tydliggörande pedagogik och för att minska eller helst undvika stress och utmanande beteende har vi ett lågaffektivt bemötande.

Vi arbetar med visuella och kognitiva hjälpmedel som är anpassade till varje enskild individ. Det kan till exempel vara:

  • individuellt anpassade scheman
  • bilder, objekt
  • arbetsordningar
  • tidshjälpmedel
  • anpassningar av omgivningen

Aktiviteter

Vi har aktiviteter utifrån individuella behov, intressen och förmågor för att stärka kropp och knopp i vardagen, stor vikt på social färdighets träning, fysiska aktiviteter och utevistelse. Det kan till exempel vara:

  • social färdighetsträning i samhället
  • åka kommunala färdmedel
  • delta i extern lättgympa och rörelse aktiviteter i grupp
  • träning på aktiviteter i dagliga livet, till exempel bakar vi brödet vi äter
  • promenader

Vi arbetar aktivt för att ha ett nära och kontinuerligt samarbete med gode män och anhöriga.

Bemanning och kompetenser

På Blomstergården arbetar stödassistenter, verksamhetspedagog och teamkoordinator. Vi har ett nära samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och habiliteringen.

Vi har lång erfarenhet av autism och arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation.