Blomstergårdens dagliga verksamhet riktar sig främst till dig som har en funktionsnedsättning, till exempel autism eller utvecklingstörning. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik som ger ett stöd till dig som är i behov av större tydlighet för att tolka, förstå och kommunicera med omgivningen.

Tydliggörande pedagogik handlar till stor del om att hitta metoder och redskap som bäst kan ge svar på till exempel följande.

  • vad ska jag göra?
  • hur länge ska det hålla på?
  • vad ska jag göra sen?

Målet är att skapa förutsättningar för dig att bli delaktig och så självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter livet igenom.

Aktiviteter utifrån intresse och förmåga

Utifrån ditt beslut om daglig verksamhet upprättas en genomförandeplan där olika aktiviteter schemaläggs utifrån dina behov och förmåga. Vi skapar hjälpmedel som gör det lättare för dig att se ett sammanhang och som gör tillvaron mer begriplig. Vi lägger stor vikt på fysiska aktiviteter och utevistelse.