Hermelinenens fritidshem erbjuder inskriven verksamhet för barn i årskurs 4-6. Hit kommer man efter skolans slut, samt under skolans lov- och studiedagar. På eftermiddagarna serveras mellanmål och under heldagarna ingår även lunch. Vårdnadshavare ansöker om plats på fritidshemmet via e-tjänst:

Ansök 

På Hermelinen kan du:

  • Skapa och pyssla i vår ateljé.
  • Spela spel och röra dig i vårt aktivitetsrum.
  • Delta i gruppaktiviteter såsom bakning eller arrangera fest.
  • Läsa läxor eller bara ta det lugnt.
  • Delta i lekar och aktiviteter både ute och inne.

Hermelinen är en jämställd verksamhet där alla är välkomna, och där alla behandlas med respekt och acceptans. Verksamheten är HBTQ-certifierad av RFSL, och arbetar aktivt med inkludering. Vi väldigt måna om din rätt att som deltagare påverka din egen fritid. Vi arbetar därför med demokrati och medbestämmande, så att alla som vill får chans att säga vad de tycker om verksamheten och påverka dess innehåll. Vi jobbar aktivt med barnkonventionen och all verksamhet lutar sig mot en framtagen värdegrund där ledorden är trygghet, glädje, mångfald och främjande.

Öppettider

Måndag-fredag 13.00-17.30
Lov- och studiedagar 8.00-17.30