1. Efter ett härligt sommarlov är ni varmt välkomna tillbaka igen!

  Första skoldagen är den 17/8. Här hittar du schemat för första veckan.

 2. Flera Täbyskolor nominerade bland Sveriges bästa skolrestauranger

  Varje år utses Sveriges bästa skolrestauranger genom utmärkelsen White Guide Junior. Inför årets upplaga är flera Täbyskolor nominerade.

 3. Täbyelever deltar i PISA

  Drygt 7000 elever och rektorer på 200 skolor runtom i Sverige har slumpmässigt valts ut för att delta i den internationella studien PISA 2022. En av årets deltagande skolor var Näsbyparksskolan i Täby.

Se fler nyheter

Om Näsbyparksskolan

Näsbyparksskolan är en grundskola i sydöstra Täby. Här går cirka 670 elever från årskurs 4-9. Skolbyggnaden består av luftiga och fräscha lokaler och alla salar som behövs för undervisning finns på skolan. Alla elever på skolan har tillgång till dator eller surfplatta.

Skolmaten lagas av Sodexo och blev 2021 utsedd till en av Sveriges 30 bästa skolrestauranger enligt utmärkelsen White Guide Junior.

Närområdet består till stor del av villa- och radhusområden med närhet till vatten och naturområden. Behöver du åka kollektivtrafik hit stannar flera busslinjer och Roslagsbanan i närheten av skolan. Bredvid skolan ligger Näsbypark centrum. 

På Näsbyparksskolan ska varje elev känna sig välkommen, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi strävar efter att ha en levande och social gemenskap som präglas av trygghet och lust att lära. Skolan erbjuder eleverna en strukturerad undervisning som ska möjliggör att alla elever når sin fulla potential. Varje elev ska kunna övervinna svårigheter, utvecklas och göra framsteg hos oss.

Här har vi en hög lärarbehörighet och under läsåret 2020/2021 var 100 % av eleverna i årskurs 9 på skolan behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. 

Skolorna i Näsbyparksskolans rektorsområde leds av en gemensam rektor samt fyra biträdande rektorer. Rektorsområdet består av Näsbyparksskolan, Norskolan (F-3) och Slottsparksskolan (F-3). Alla skolor ligger nära varandra geografiskt sett.

Följ oss gärna på Instagram, Näsbyparksskolan i Täby (@nasbyparksskolantaby). Välkommen till oss!

Här på Näsbyparksskolan tillvaratar vi metoder och idéer som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund för att ge de bästa förutsättningarna för varje klass och enskild elev. 

Alla som arbetar på skolan är delaktiga i skolans systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans analyserar vi resultat från olika enkäter, sammanställningar och prov som genomförts under det gångna läsåret, på olika nivåer och i olika sammanhang, för att planera nästkommande år för skolan.

Alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevers behov skiljer sig åt och vi menar att det som är nödvändiga förbättringar för några ofta blir förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten på skolan arbetar vi med den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Här ska varje elev ges möjlighet att utveckla sig själv och sitt lärande. Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande utifrån ett rättighetsperspektiv som innebär att eleven ska vara delaktig i både planering och genomförande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas systematiskt. Alla medarbetare på skolan behöver ständigt omsätta och ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och elevernas förutsättningar och behov. Skolan lägger stort fokus på det kollegiala lärandet.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Näsbyparksskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar, diskussioner och utvärderingar. Våra ledord är STARK (samarbete, trygghet, ansvar, respekt, kamratskap).

Trygghetsteam

För att få ett samlat grepp över rektorsområdets trygghets- och likabehandlingsarbete finns ett trygghetsteam med representanter från rektorsområdets tre skolor. Teamet består av en representant från varje arbetslag samt skolledning och elevhälsa. Skolkuratorn har en samordnande roll. Fokus för arbetet är att utarbeta, utvärdera och utveckla rutiner och kartläggningsmetoder för skolans trygghets- och likabehandlingsarbete, så att trygghetsarbetet hela tiden svarar mot de behov som finns i skolorna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021.pdf (182,32 KB)

Studie- och yrkesvägledning

På Näsbyparksskolan arbetar en studie- och yrkesvägledare. Här kan eleven få stöd i sin studieplanering och vägledning inför gymnasievalet. Eleven får bland annat hjälp med studiemotivation, studieteknik, lära sig sätta upp mål och delmål samt information om studier, yrken och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledaren finns tillgänglig för vägledande stöd för hela skolan med fokus på elever i åk 8- 9 inför prao och gymnasieval.

Höstterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum
Fritids öppnar 1 augusti
Studiedag, skolan stängd, omsorg endast för dem som anmält 15 augusti
Höstterminens första dag 17 augusti 
Studiedag, fritids öppet 28 oktober
Höstlov 31 oktober-4 november
Julavslutning, höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2023

Terminstid- och lovdag Datum 
Studedag, omsorg endast för dem som anmält 9 januari
Terminens första dag 10 januari
Sportlov 27 februari-3 mars 
Påsklov 7 april - 14 april 
Lovdag 1 maj
Studiedag, omsorg endast för dem som anmält  17 maj
Lovdag  18 maj
Lovdag, omsorg endast för dem som anmält 19 maj
Lovdag, omsorg endast för dem som anmält 5 juni
Lovdag 6 juni
Terminens sista dag  12 juni
Studiedag, omsort endast för dem som anmält 16 juni

Skolledning

Näsbyparksskolans arbete leds av rektor tillsammans med biträdande rektor och intendent.

 • Ulrika Ingerslev, rektor
 • Camilla Zingmark, biträdande rektor för årskurs 4-5 och fritids
 • Henrik Olsson Ekström, biträdande rektor för årskurs 6-9
 • Michaela Granlund, intendent
 • Mikael Malmkvist, skoladministratör

Elevhälsa

På Näsbyparksskolan ska alla medarbetare arbeta för elevers hälsa och lärande. Elevhälsa som centralt begrepp är allas angelägenhet. Hälsa och lärande går hand i hand och genomsyrar Näsbyparksskolans systematiska kvalitetsarbete.

På skolan finns ett elevhälsoteam som i första hand arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Teamet består av speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, biträdande rektor samt rektor.

Arbetslag

På skolan arbetar lärarna i olika arbetslag. I varje arbetslag ingår en speciallärare eller en specialpedagog. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. På så vis tar vi tillvara på det kollegiala lärandet och det är även ett sätt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

På Näsbyparksskolan är arbetslagen indelade beroende på vilka årskurser lärarna undervisar i:

 • Årskurs 3
 • Årskurs 4-6
 • Årskurs 7-9

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Näsbyparksskolan

På Näsbyparksskolan har du många engagerade, behöriga och kompetenta kollegor. Vi arbetar för att alla elever och medarbetare ska trivas och få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vår skola står för kvalitet och trygghet där både tradition och utveckling värdesätts.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta alla lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Näsbyparksskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Centralvägen 37
183 57 Täby

Expedition:08-555 587 00

Rektor, Ulrika Ingerslev: 08-555 587 05

Biträdande rektor årskurs 4-5 och fritids, Camilla Zingmark 08-555 580 54

Biträdande rektor årskurs 6-9, Henrik Olsson Ekström: 08-555 581 23

Skolsköterska, Syuzanna Hovsepyan Saouma: 08 555 590 35

Skoladministratör, Mikael Malmkvist: 08-555 587 00

Intendent, Michaela Granlund: 08-555 587 04

Skolpsykolog Carl-Henrik Björck: 08-555 593 02

Skolkurator, Carina Wimert, 08 – 55 55 72 58

Studievägledare, Martina Young Kasperi: 08-555 580 20

Fritids åk 4-6 08-555 587 84 och 08-555 587 85

 

Hitta till Näsbyparksskolan
Namn
Näsbyparksskolan