Kontakta oss

Besöksadress Stockholmsvägen 116 A

Om oss

Vi erbjuder stöd och behandling till dig som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatt för våld i en nära relation. Vi erbjuder också stöd till barn och unga som upplevt detta våld och/eller själv direkt blivit utsatta för våld.

Med nära relation menar vi att den som använder våld och den som blir utsatt för våld står i relation till varandra som partner eller före detta partner.

ATV Täby är en integrerad del av norska ATV, Alternativ til vold, som har mer än 30 års erfarenhet av våld och behandling. Hos oss finns behandlingspersonal med specifik kunskap och erfarenhet av våld och våldets konsekvenser. Du som bor i Täby, Danderyd, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm eller Österåkers kommun är välkommen att kontakta oss.

Att kontakta oss är inte bindande. Vi omfattas av såväl tystnadsplikt som anmälningsskyldighet och lovar att bemöta dig med respekt. Alla våra tjänster är kostnadsfria och vi är HBTQ-certifierade.

Vad är våld i nära relation? För dig som vill få hjälp med ett aggressivt beteende, youtube.com

För dig som är utsatt för våld

På ATV Täby kan du som är eller har varit utsatt för våld eller hot om våld i nära relation få rådgivning samt kris- och bearbetande samtal. Du är välkommen att kontakta oss om du:

  • känner dig otrygg hemma
  • känner dig hotad
  • har blivit slagen
  • känner att du behöver redogöra allt för din partner
  • blivit tvingad till sexuella handlingar

Hos oss blir du bemött av behandlingspersonal som har mångårig erfarenhet och specifik kunskap om våld och våldets konsekvenser.

För dig som använder våld

Om du vill ändra ditt våldsbeteende är du välkommen att delta i vårt behandlingsprogram som vi bedriver i grupp och individuellt. Välkommen att kontakta oss om du:

  • använder våld eller hot om våld mot din partner
  • använder dig av förnedrande ord och handlingar
  • vill ta ansvar för din våldsbenägenhet
  • vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer

Du börjar med att komma på några individuella, kartläggande samtal innan du bestämmer dig om du vill fortsätta.

För barn och unga som upplevt våld

Vi erbjuder samtal till barn och unga som upplevt våld eller hot om våld mellan vuxna. Barn kan ha bevittnat och upplevt en förälders våld mot den andra föräldern eller mot annan vuxen partner. Barn kan också själv ha blivit direkt utsatta för våld av en närstående vuxen.

Barn och unga behöver bli lyssnade på och få berätta och dela med sig utifrån sina upplevelser. De behöver få kunskap om hur våld kan påverka dem, deras familjer och relationer. De behöver få kännedom om vanliga och normala reaktioner på våldet och framför allt att det aldrig är deras ansvar att vuxna hotar och använder våld. Ofta är det också en hjälp att få veta att de inte är ensamma om upplevelsen och erfarenheten av våld.

Vad är våld?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen till att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill." /Per Isdal, Alternativ til vold

Det finns många handlingar som kan kallas våld, här kan du läsa om några.

Olika typer av våld

Fysiskt våld är varje form av fysisk handling som skadar eller kontrollerar en annan människa. Detta inkluderar till exempel slag, sparkar, knuffar, fasthållande, angrepp med olika föremål, luggning, att bitas, att använda vapen eller kniv eller strypförsök.

Psykiskt våld är all användning av ord, röst, agerande eller brist på agerande som kontrollerar, skadar eller kränker partner och barn. Det kan finnas relationer och familjeförhållande där det finns psykiskt våld utan att det förekommer fysiskt våld. Däremot finns det alltid psykiskt våld då det förekommer fysiskt våld.

Detta inkluderar direkta eller indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande beteende, isolering, falska anklagelser eller förhör.

Sexualiserat våld kan till exempel vara oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet, påtvingade sexuella handlingar som känns onaturliga eller som skapar smärta.

Materiellt våld är det våld som riktas mot eller utövas genom materiell förstörelse. Till exempel att kasta saker, kasta saker på någon, förstöra och slå sönder saker. Inte sällan är dessa saker utvalda för att de har en speciell betydelse för den som är utsatt för våldet.

Ekonomiskt våld handlar om att skaffa sig makt och kontroll över en annan människa genom ekonomiska medel.

Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. Det latenta våldet är den form av våld som är tydligast även efter att den utsatta har lämnat en relation där det funnits våld.