Välkommen till

Myrängsskolan

Myrängsskolan är en F-6 skola från och med läsåret 2015-2016. Skolan ligger i det natursköna Gribbylund och här går eleverna i åldershomogena klasser. Inom våra väggar ryms förskoleklasser, årskurs 1-6, fritidshem och en grundsärskola samt en av Friluftsfrämjandets förskolor: I Ur och Skur Tussilagon.

Från vår skola är det några minuters gångväg till Bergtorpsvägen där buss 610 passerar mot Danderyds sjukhus och T-banan. Färdas du med buss 610 i motsatt riktning står Täby kyrkby och Vallentuna på tur. Även buss 605 passerar vår skola med destination Roslagsbanan, Täby centrum och vidare till Danderyds sjukhus.

På Myrängsskolan finns fullt utrustade lokaler för alla ämnen: idrott och hälsa, hemkunskap, slöjd samt musik. Vi har även ett skolbibliotek, en datorsal och ett skolkök där vår lunch tillagas. Eleverna på mellanstadiet (årskurs 4-6) har möjlighet att få studiestöd av våra pedagoger två eftermiddagar i veckan. Myrängsskolan ger alla elever goda förutsättningar att lyckas med sina studier.

Eleverna ges möjlighet att lära både inomhus och utomhus. Vi har nära till skogen, stora grönområden och vi har gångavstånd till Rönningesjön. Vi har en vision om att utomhuspedagogik ska vara en naturlig del i alla skolämnen och all undervisning. Vår stora och fina skolgård inbjuder till lek och aktiviteter året runt.

På Myrängsskolan har vi idrott, sång och musik i undervisningen. För våra elever är det naturligt att hela skolan samlas för att delta i olika idrottsaktiviteter eller för att sjunga tillsammans. Vi lär oss att stå på scenen där vi uppträder för varandra med sång, dans, musik och teater.