Skola, förskola och idrottshall

Illustration ny skola och förskola i Hägerneholm (Arkitektgruppen GKAK)

En ny skola och förskola ska byggas i Hägerneholm som får namnet Hägerneholmsskolan. Dessutom kommer en fullstor idrottshall att byggas - Hägerneholmshallen.

Förskola och skola

Skol- och förskolebyggnaden är totalt cirka 9 600 kvm fördelade på 2-4 våningar. Förskolan kommer ha plats för 110 barn och skolan 600 elever i F-6.

Idrottshall

Idrottshallen byggs i två plan med en total yta på cirka 3 200 kvm och läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom planeras för en 5-manna konstgräsplan.

Miljöcertifierade byggnader

Byggnaderna kommer bli miljöcertifierade för guld (skolan) respektive silver (idrottshallen), vilket betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna kommer ha gröna tak och ska vara väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

Skolgård

Skolgården delas upp i två delar. I den inhägnade delen som tillhör förskolan kommer det att finnas sandlåda, pulkabacke och cykelslinga. Den resterande ytan planeras för hinderbana, längdhoppsbana och bollek. Dessutom kommer en amfiteater att byggas som bland annat kan användas för undervisning utomhus.

Preliminär tidplan

  • Projektering: november 2016 - mars 2017
  • Start produktion: juni 2017 (markarbeten fram till hösten, därefter byggnadsarbeten). Pålningsarbete pågår från den 19 juli till den 22 september. Arbetet pågår mellan kl. 07.00-18.00 och kan upplevas som störande.
  • Inflyttning verksamheterna: maj 2019
  • Verksamhetsstart: augusti 2019

Situationsplan över skola och idrottshall i Hägerneholm

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-06-22