Välkommen till

Byleskolan

       Hela skolan                                        

Vinnare av
kvalitetsutmärkelsen

 

Byleskolan är skolan där alla trivs,
känner arbetsglädje och får lust att lära.  

 

 "Våga Vara Vänlig"


Förskoleklass till skolår 5 med fritidsverksamhet
Rektor Anki Bång, tfn 08-555 588 07