Välkommen till

Byleskolan

                                                 

Vinnare av
kvalitetsutmärkelsen

 

Byleskolan är skolan där alla trivs,
känner arbetsglädje och får lust att lära.  

 

 "Våga Vara Vänlig"

Förskoleklass till skolår 5 med fritidsverksamhet.
Rektor Anki Bång, tfn 08-555 588 07