Om oss

Det finns flera insatser där du kan få råd och stöd utan kostnad och utredning. Du som har någon i din närhet som har eller har haft problem med bruk eller missbruk av alkohol eller droger eller spel om pengar kan också få hjälp.

Individuell rådgivning

Du som funderar på att förändra dina vanor kring alkohol, droger eller spel med pengar eller du som är anhörig till person med beroende. Du är välkommen att kontakta oss för fem individuella rådgivningssamtal. Det är gratis och vi har sekretess. Dessa samtal journalförs inte och är öppna för alla som har behov. 

Anhörigprogram

Du som har vuxit upp med beroende eller är anhörig eller vän till någon som utvecklat ett beroende kan få stöd för egen del.

Du får träffa andra personer i liknande situation för att dela erfarenheter, tankar och känslor om vad det innebär att vara anhörig till någon som missbrukar alkohol eller droger.

Anhörigprogrammet är hjälp till självhjälp och ingen terapi. Du får grundläggande kunskaper om de livsmönster som utvecklas av att leva nära någon med kemiskt beroende. Målet är att du genom ökad kunskap får verktyg som möjliggör förändring och välmående för din egen del.

Anhörigprogrammet består av tio träffar en gång i veckan och är uppbyggt kring olika teman:

 • Introduktion till programmet
 • Medicinsk föreläsning misbruk - beroende - besatthet
 • Känslor och kommunikation
 • Medboeroende och ilska
 • Familjens roller
 • Skuld och skam
 • Sorg
 • Kontroll och rädsla
 • Gränser
 • Individualitet och andlighet
 • Förändring och glädje
 • Avslutning

På träffarna får du ta del av föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilda arbetsuppgifter och du introduceras till så kallade självhjälpsgrupper. Du som deltagare får också ett enskilt samtal under programmets gång.

Välkommen att anmäla dig till nästa start av anhörigprogrammet som preliminärt är i september 2022. Du får gärna höra av dig också om du bara vill höra lite mer om hur det är. 

 

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Biståndsbedömda insatser

Kommunen erbjuder ett flertal insatser för dig med beroendeproblem. Det kan till exempel vara samtalsbehandling, daglig sysselsättning och stöd i boendet med hjälp av stödteamet. Dessa insatser kan du ansöka om. För att vi ska kunna bedöma vad som kan hjälpa just dig behöver du träffa en socialsekreterare som gör en utredning. Om du beviljas stöd kan du få behandlingsinsatser både enskilt och i grupp.