Ytterbyskolan arbetar med att öka elevers välbefinnande

15 november 2022, kl. 15:03

Under höstterminen 2022 har Näsbydalskolans rektorsområde påbörjat ett arbete som syftar till att öka välbefinnandet i skolan. Arbetet bygger på vetenskapligt beprövade metoder som stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet.

Vi arbetar bland annat med frågorna:

  • Hur byggs välbefinnande upp?
  • Hur får vi insikt i personliga styrkor och hur kan de användas vid motgångar?
  • Vad gör känslor med oss och hur kan vi stärka en god sinnesstämning?
  • Hur stärker vi medkänsla och goda relationer i klassen?

Att arbeta med ökat välbefinnande handlar om att hjälpa barn och unga att uppnå sin potential så de kan bli allt de kan och vill bli!

Läs mer om välbefinnande i skolan