Välkommen på Öppet Hus 15 januari 2020

26 november 2019, kl. 21:42

Välkommen att ta del av verksamheten och hur vi arbetar med eleverna. Passa på att bekanta dig med skolans lokaler, undervisning, samt få mer detaljerad information om vad skolan erbjuder.

Till dig och ditt barn som ska börja i förskoleklass år 2020

Trygghet, Ansvar, Kunskap

Vår vision är att varje elev på Ytterbyskolan ska få växa, utvecklas och nå framgång.

Våra tre ledord, ​Trygghet, Ansvar och Kunskap, ​visar oss vägen i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi arbetar utifrån en helhetssyn för varje elevs lärande och utveckling, där trygghet, ansvar och kunskap hänger ihop och är beroende av varandra.

Vi har en planerad rastverksamhet med meningsfulla, utvecklande och roliga raster med flera vuxenledda aktiviteter.

Vår skola har behörig och kunnig personal. På Ytterbyskolan samarbetar pedagogerna i skola och fritidsverksamhet, vilket innebär att eleverna möter samma pedagoger hela dagen.

Att arbeta med digitala verktyg som lärverktyg i undervisningen, till exempel Ipad, är en självklarhet för våra elever.

Välkommen! Hälsar Susanne Heljestrand och Paula Maritz med personal

Läs allt i den bifogade inbjudan