• Filtrerat på:
  • Inget filter valt
  1. Infomöte inför skolvalet 2023-2024

    Varmt välkommen på Vallatorpsskolans infomöte inför skolvalet!

  2. Rekordmånga elever i Täby är behöriga till gymnasiet

    Skolresultaten bland elever i årskurs 9 i Täbys kommunala skolor fortsätter att öka. Läsåret 2021/2022 var andelen behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet 97,5 procent, vilket är det högsta sedan 2011 då det nuvarande sättet att beräkna behörighet infördes. Även det genomsnittliga meritvärdet är rekordhögt bland de kommunala grundskolorna, 266,4.

  3. Välkommen till ett nytt läsår!

    Vallatorpsskolans ledning hälsar välkommen till ett nytt läsår!