Information om coronaviruset

1 december 2020, kl. 16:35 - Förskola & skola

Täbys kommunala förskolor och grundskolor hållet öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här följer information om vad som gäller generellt i Täby kommuns förskolor och skolor. Det är upp till varje rektor att utifrån varje skolas lokala förutsättningar organisera verksamheten. Om du har frågor om vad som gäller på en specifik skola, vänligen kontakta rektor.

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med Region Stockholm, beslutat att skärpa de allmänna råden i Stockholms län. Beslutet gäller från och med 29 oktober 2020 och har förlängts till den 13 december 2020. Detta kan förlängas ytterligare.
Täby kommun som arbetsgivare har beslutat att alla som kan arbeta på distans ska göra det tillsvidare för att minska risken för smittspridning. Det är också ett sätt att minska risken för smittspridning för de som inte har möjlighet att arbeta på distans.


Håll avstånd och stanna hemma vid symtom


Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd i exempelvis klassrummet, i matsalen och i olika köer.
Det är viktigt att alla är noga med handhygien och tvättar händerna ofta, och att man stannar hemma vid minsta förkylningssymtom.

Vill du läsa mer om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning.

Begränsar antal externa besökare

För att minska risken för smittspridning begränsas antalet externa besök i Täbys kommunala förskolor och skolor. Det innebär att inga vårdnadshavare eller andra som inte arbetar inom förskolan, skolan eller på fritidshem får besöka lokalerna. Hämtning och lämning av barn sker utomhus.
Behöver man komma i kontakt med förskolan eller skolans personal sker detta genom exempelvis telefon, e-post och Google Meet. Inbokade möten kommer att ske digitalt.


Inga besök på badhus, museer eller externa bibliotek

Enligt Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd ska besök till bland annat badhus, museer och externa bibliotek undvikas. Det innebär att all simundervisning kommer att ställas in tillsvidare.
Inga besök på museer och externa biliotek kommer att genomföras.
Har du frågor om coronaviruset?
Om du har frågor gällande coronaviruset, besök www.1177.se.

Mer information om hur Täby kommun jobbar

Täby kommuns åtgärder för att minska risken för smittspridning i verksamheterna med anledning av coronaviruset.