Välkommen till läsåret 2020/2021 på Slottsparksskolan

6 augusti 2020, kl. 13:37

Skolstart med upprop måndag 17 augusti i respektive klassrum.

Tider för upprop:
Åk 1-3 8:15
F-klass 8:30

Lunch serveras och skoldagen slutar cirka13:00.
Slottsparksskolan är en skofri skola, så eleverna ska ha med sig inneskor.

Vår skolportal heter SchoolSoft och där lägger så väl skolledning som lärare regelbundet ut information och nyheter till elever och vårdnadshavare.
Information om SchoolSoft finner ni på kommunens hemsida. Inloggning sker via BankID.

Varmt välkommen till ett nytt läsår!
Skolledningen