Skolstart måndagen den 19 augusti

6 augusti 2019, kl. 15:25

Här kommer tiderna för skolstarten höstterminen 2019.

  • År 7 samlas kl 09:00 i skolans matsal.
  • År 8 och 9 samlas kl 10:00 i klassrummen.

(Se Quiculum och anslag vid skolans entréer.)

 

Dagen avslutas senast kl 14:00.

 

Välkomna!