Alla elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram på gymnasiet

14 oktober 2021, kl. 12:14

Alla elever som gick ut årskurs 9 på Skarpängsskolan vårterminen 2021 var behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. 97,1 procent av dem hade godkänt i alla ämnen.

- Jag är så stolt över elever och lärare på Skarpängsskolan! Trots att vi har genomgått en pandemi och de utmaningar som varit med fjärr- och distansundervisning går eleverna ut årskurs 9 med de här fantastiska resultaten, säger Liv Tegelström, rektor på Skarpängsskolan.

Täby som skolkommun placerar sig topp fem av Stockholms läns alla kommuner inom samtliga områden som Skolverket presenterar statistik på; behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, andelen som har godkänt i alla ämnen samt meritvärde.

Meritvärdet i Täby ligger högt över snittet bland landets alla skolor. 263,4 är det genomsnittliga meritvärdet jämförelsevis med rikets genomsnitt på 232,1. Meritvärdet för Skarpängsskolan är 261,2.

Läs mer

Vill du veta mer om Skolverkets statistik kan du läsa här:

Sök statistik om förskola, skola och vuxenutbildning