Rösjöskolan och Skarpängsskolan blir ett rektorsområde

21 maj 2019, kl. 11:52

Rösjöskolan och Skarpängsskolan blir ett rektorsområde den 1 juli 2019. Det beslutades av barn- och grundskolenämnden den 25 april 2019.

Sammanslagningen av de tidigare två rektorsområdena ska bidra till att en ökad del av skolpengen går direkt till elevernas utbildning.

Rösjöskolan är en kommunal grundskola med barn från förskoleklass till årskurs 6. Skarpängsskolan är en kommunal grundskola med barn i årskurs 7-9. De är idag två separata rektorsområden och ligger nära varandra geografiskt.

– Sammanslagningen av de båda skolorna ger ett större elevunderlag och ökar möjligheten att anställa fler lärare med rätt behörighet för ämne och åldersgrupp. Lärarna får goda förutsättningar för ett långsiktigt pedagogiskt upplägg och skolorna kan i större utsträckning samarbeta ämnesrelaterat för höjda skolresultat, säger Camilla Ifvarsson(L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Sammanslagningen är en organisatorisk förändring med syfte att vara till nytta för eleverna. Inga elever kommer att behöva byta skola med anledning av förändringen.

Rektor för rektorsområdet Skarpängsskolan och Rösjöskolan blir Liv Tegelström, som idag är rektor för Skarpängsskolan.