Information till vårdnadshavare för barn i blivande Förskoleklass

5 januari 2022, kl. 11:33 - Förskola & skola

Inför skolvalet kan du här se en film om vår verksamhet.

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Informationsmötet som skulle ha hållits 18 januari är inställt pga restriktioner.

Under perioden 12 januari–2 februari 2022 kan du göra skolval inför läsåret 2022/2023.