Välkommen till läsåret 2020/2021 på Näsbyparksskolan

6 augusti 2020, kl. 13:33

Skolstart med upprop måndag 17 augusti 9:00 i respektive klassrum. Lunch serveras och skoldagen slutar cirka klockan 14:00.

Näsbyparksskolan är en skofri skola, så eleverna ska ha med sig inneskor.
Elever i åk 7-9 behöver också ha med sig två hänglås – ett för skoskåpet och ett för det ordinarie elevskåpet.

Vår skolportal heter SchoolSoft och där lägger så väl skolledning som lärare regelbundet ut information och nyheter till elever och vårdnadshavare.
Information om SchoolSoft finner ni på kommunens hemsida. Inloggning sker via BankID.

Varmt välkommen till ett nytt läsår!

Skolledningen