Täbyelever deltar i PISA

18 mars 2022, kl. 11:01 - Förskola & skola

Drygt 7000 elever och rektorer på 200 skolor runtom i Sverige har slumpmässigt valts ut för att delta i den internationella studien PISA 2022. En av årets deltagande skolor var Näsbyparksskolan i Täby.

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien genomförs i drygt 80 länder. PISA står för Program for International Student Assessment.

- Resultatet är ett viktigt underlag för att man ska kunna se vad vi i Sverige ska satsa på i framtiden för att öka kunskapsnivåerna ytterligare i skolan, säger Ulrika Ingerslev, rektor på Näsbyparksskolan.

Studien är till för att mäta och jämföra systemen för utbildning i de olika länderna genom att testa vilken nivå elevernas kunskaper ligger på i olika ämnen. PISA mäter olika förmågor hos eleverna, som förmågan att tolka, förstå, reflektera, formulera och tillämpa begrepp.

- Det kändes roligt och spännande att få vara med i undersökningen i Sverige och världen, säger en av eleverna i årskurs 9 som deltog på Näsbyparksskolan.

I december 2023 publiceras resultaten samtidigt i alla länder som deltar.

Studien genomförs vart tredje år. På grund av pandemin valde deltagande länder att skjuta fram genomförande från 2021 till 2022.