Rekordmånga elever i Täby är behöriga till gymnasiet

19 september 2022, kl. 11:31 - Förskola & skola

Skolresultaten bland elever i årskurs 9 i Täbys kommunala skolor fortsätter att öka. Läsåret 2021/2022 var andelen behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet 97,5 procent, vilket är det högsta sedan 2011 då det nuvarande sättet att beräkna behörighet infördes. Även det genomsnittliga meritvärdet är rekordhögt bland de kommunala grundskolorna, 266,4.

- År efter år håller Täbys skolor hög kvalitet och är bland Sveriges bästa. Att så många elever i årskurs 9 i Täbys kommunala skolor går ut med godkänt i alla ämnen är fantastiskt bra, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Andelen elever som går ut årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen ligger fortsatt kvar på en hög nivå efter de senaste årens stabila ökning.

- Täbys kommunala skolor arbetar långsiktigt med fokus på områden som forskning visar är framgångsfaktorer för goda resultat. Trots pandemin och de utmaningar den medfört är skolresultaten bättre än någonsin. Jag vill ge en eloge till alla pedagoger och elever, säger Petter Norrthon (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Statistiken är baserad på de kommunala grundskolornas resultat. I oktober väntas resultatet för samtliga skolor, både kommunala och fristående i kommunen, länet och landet presenteras.

Tidigare statistik från Skolverket

Ovannämnd statistik för kommunala skolor är insamlad data av Täby kommun. På Skolverkets webbplats kan du hitta nationell statistik från tidigare år.

Sök statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på Skolverkets webbplats.