Täby kommun gör stora investeringar i Näsbydalskolan

12 januari 2022, kl. 19:28 - Förskola & skola

Näsbydalskolan är med sina 60 år en skola som utbildat många elever, och kommer så även att göra i framtiden. De senaste fyra åren har stora investeringar skett. Nya ytskikt, nya armaturer, solskydd, bullerskydd och helt nya system som säkrar ventilation och luftkvalitet.

Näsbydalskolan invigdes 1962 har under åren som gått moderniserats och anpassats till både verksamhet, miljö och teknik. Näsbydalskolan ligger strategiskt nära Täby centrum på gångavstånd från Roslagsbanan och har idrottsplan alldeles intill, samt även en stor gymnastikhall. Skolan är byggd i en uttrycksfull modernistisk stil med vita fasader i mexitegel och stora glasytor. Näsbydalskolan har ändamålsenliga lokaler såsom idrottshall, slöjdsalar, musiksal, körsal, hemkunskapssalar, bildsal, tekniksal samt laborationssalar för biologi, fysik och kemi. I centralhallen finns en trivsam och uppskattad cafeteria där eleverna kan låna spel och köpa mellanmål med mera.

De senaste åren har skolan genomfört stora investeringar i ytskikt, bullerdämpande åtgärder och även totalt moderniserat luftmiljön genom ny ventilation och nya aggregat till samtliga lokaler.
Omklädningsrummen i gymnastikhallen har renoverats i sin helhet och många övriga ytor har anpassats till verksamheten, bland annat har solskydd installerats samt alla armaturer har bytts ut, och fler investeringar är i plan.

Med ovanstående i åtanke är vi på Näsbydalskolan extra glada att få fortsätta vår verksamhet i våra fina och funktionella lokaler.