Inställda aktiviteter under resten av terminen

27 april 2020, kl. 09:41

Vi på Myrängsskolan följer direktiven och genomför så få samlingar som möjligt under resten av terminen.

Det innebär att informationsmötet för blivande förskoleklassföräldrar i maj månad inte blir av.

Vi ställer in Skolrådet 6 maj, Vårdagen och Barnbytardagen.

Skolavslutningen blir utan publik, bara elever och medarbetare utan undantag.

Friluftsdagar och Rynkebyloppet genomförs i anpassade former, inte som vanligt skolgemensamt.