Ingen förskoleklass i höst

20 februari 2020, kl. 13:01

På grund av alltför få sökande elever till förskoleklass på Midgårdsskolan läsåret 20/21 kommer ingen förskoleklass att starta i höst.

Midgårdsskolan fick endast 12 förstahandsansökningar.
De sökande eleverna boende i Täby kyrkby får plats på någon av Täby kommuns andra skolor i området, i enlighet med det andrahandsval vårdnadshavarna gjort i skolvalet.

Vid frågor om detta, kontakta Täby kommun: Täby kontaktcenter, 08-555 590 00