Trafikåtgärder vid Kyrkskolan - för säkrare skolväg

21 maj 2021, kl. 09:38 - Förskola & skola

I en säker trafikmiljö vågar fler vuxna släppa sina barn på egen hand vilket är positivt för barns rörelsefrihet och egenmakt. Om barn i högre utsträckning kan gå och cykla till skolan minskar föräldrarnas bilskjutsande vilket förbättrar trafikmiljön i Täby Kyrkby och särskilt i Kyrkskolans direkta närhet.

Under våren och sommaren 2021 ska ett antal åtgärder genomföras vid Kyrkskolan för att öka trygga och säkra skolvägar för skolans elever. Läs mer om åtgärderna här.