Presentation av Kyrkskolan inför skolvalet 2021/2022

19 januari 2021, kl. 09:05 - Förskola & skola

Varmt välkommen till Kyrkskolan!

I år är allt lite annorlunda. Vi hade önskat att vi kunde bjuda in dig till ett öppet hus fysiskt på plats i skolan, men med anledning av coronapandemin kan vi inte göra det i år. Däremot tar vi gärna med dig på en digital presentation av förskoleklass.

Film med två lärare på Kyrkskolan som beskriver hur man arbetar i förskoleklass samt en rundvandring i delar av skolan.

Skolvalet 2021/2022

Läs mer om skolvalet inför läsåret 2021/2022