Information om skolvalet

23 januari 2023, kl. 14:27 - Förskola & skola

Under perioden 11 januari till 1 februari 2023 är det dags att välja skola för de barn som ska börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs. Inom vissa rektorsområden flyttas eleverna upp automatiskt till nästa årskurs på en annan skola inom samma rektorsområde, vilket gäller eleverna i årskurs 6 på Kyrkskolan. Dessa elever flyttas upp till årskurs 7 på Skolhagenskolan.

Om du ändå vill ansöka om plats på en annan skola är du självklart välkommen att göra ett eget val.

Om du önskar en annan skola för ditt barn ska du ansöka om byte av skola under Mina sidor i skolvalssystemet. Bytesansökningar som registreras under skolvalsperioden handläggs tillsammans med övriga skolval.

Har du frågor om skolvalet, ring Täby kommuns kontaktcenter på 08-555 590 00.