Första etappen av om- och tillbyggnationen är klar!

30 november 2020, kl. 14:42 - Förskola & skola

Kyrkskolan renoveras för att bättre anpassas utifrån verksamhetens behov. Första etappen, som bestod av en nybyggnation av skolan, står nu äntligen klart! Den 14 december flyttar delar av skolverksamheten in i den nybyggda delen och andra etappen med renoveringsarbeten kan påbörjas. Den andra etappen innebär att huvudbyggnaden kommer att renoveras.

Skolan, som tidigare har haft ett mottagningskök, har nu fått ett nytt tillagningskök och en ny matsal. Musiksal och gymnastiksal har renoverats och skolan har fått nya lektionssalar. Tidigare har eleverna på Kyrkskolan haft slöjd på Skolhagenskolan men efter sportlovet 2021 kommer eleverna ha slöjd på Kyrkskolan, i den nya byggnaden, som nu utrustats med specialsalar för bland annat slöjd, NO och hemkunskap.

Läs mer om byggnationen här.