Tillgängligt lärande

2 oktober 2019, kl. 15:54

I Täbys kommunala skolor ska alla elever ha möjlighet att nå sin fulla potential. Därför behöver lärandet vara tillgängligt för alla.

Sedan 2014 har Täby kommun arbetat långsiktigt och strategiskt med att öka det ett tillgängligt lärande i de kommunala skolorna. 

Elevernas individuella förutsättningar och behov skiljer sig åt och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla elever. Fokus för arbetet ligger på att utveckla den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i skolorna, med huvudfokus både på elever i behov av särskilt stöd och elever med särbegåvning.