Skolstart på Hägerneholmsskolan

14 augusti 2020, kl. 10:56

Då Corona-pandemin fortfarande härjar så innebär det för oss på skolan att vissa saker kommer se lite annorlunda ut under hösten.

Vår skolstart kommer inte ske med den vanliga samlingen utomhus. Alla elever kommer att välkomnas av sina lärare på skolgården för att sedan gå till sina respektive klassrum. Inga vårdnadshavare kommer att få följa med till dörren om inte särskilda behov föreligger och då endast i de lägre åldrarna. Inga vårdnadshavare får följa med in i klassrummen.

I övrigt fortsätter vi som i våras med att i så stor utsträckning som möjligt hålla distans, lämna era barn vid entrén utan att gå in i skolan för att undvika trängsel i hallar. Att vi fortsätter att ha en god handhygien. Naturligtvis gäller fortfarande att alla med minsta symptom måste stanna hemma, elever såväl som pedagoger.