Informationsmöte inställt 8/12 inför kommande skolval

2 december 2021, kl. 10:24 - Förskola & skola

På grund av rådande omständigheter har skolledningen valt att ställa in informationsmötet den 8 december gällande skolval inför förskoleklass kommande läsår 22/23.

Om möjligt hålls ett möte efter årsskiftet, i annat fall går information ut digitalt via hemsida och SchoolSoft.