Information terminsstart januari 2023

15 november 2022, kl. 09:40 - Förskola & skola

9 januari har Byleskolan stängt, både skola och fritids har planeringsdag. Jourfritids med vikarie finns för anmälda elever. 10 januari har Byleskolan studiedag och omsorg finns för anmälda elever.