Inför skolvalet 2022/2023 – välkommen till Ängsholmsskolan!

14 januari 2022, kl. 10:10 - Förskola & skola

Går ditt barn sitt sista läsår på nuvarande skola? Under perioden 12 januari-2 februari 2022 kan du göra skolval inför läsåret 2022/2023.

Ängsholmsskolan är en skola med individuellt perspektiv för att du ska utmanas i ditt lärande oavsett tidigare kunskaper eller förutsättningar. Eleverna som går här har många olika talanger och sätt att lära. Därför finns det bred kunskap och erfarenhet bland våra pedagoger för att hitta just ditt sätt att lära och det bästa för din utveckling. Här kan du börja på högstadiet, gå vidare till gymnasiet och vidare till vuxenutbildning. Det finns även fritidsaktiviteter i samma lokaler med samma pedagoger.

Varje läsår arbetar samtliga lärare och elever med en musik- och teaterföreställning som sedan visas för allmänheten. I föreställningen får alla elever möjlighet att göra de som de är bra på utifrån sina intressen och förutsättningar. Under året samarbetar skolan nära Ung kultur och deras teater- och musiklärare.

Följ med på rundvandring i skolan via filmerna här nedan. Om du vill besöka vår skola inför skolvalet 2022/2023 kan vi ordna ett individuellt besök. Kontakta skoladministratör Lena Dybeck 08-55 55 84 45 för ett personligt besök.

Varmt välkommen till oss!

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.
Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.