Elever får möjlighet att söka nationellt program på gymnasiesärskola i Täby

11 november 2020, kl. 07:58 - Förskola & skola

Från och med höstterminen 2020 finns det möjlighet att studera ett nationellt program på gymnasiesärskolan Ängsholmsskolan i Täby kommun. Inriktningen är estetiskt program.

Tidigare har Ängsholmsskolan erbjudit elever i gymnasiesärskolan utbildning på individuella programmet men i april i år tog gymnasie- och näringslivsnämnden beslut att utöka verksamheten.

- Elever som har haft möjlighet och vill studera ett nationellt program på en gymnasiesärskola har tidigare fått söka sig till skolor utanför Täby. Vi har sett att efterfrågan på ett sådant här program ökat bland elever och därför känns det glädjande att vi kan ge dem möjligheten här i kommunen, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Samarbete Åva gymnasium och Ung kultur

Genom samverkan med Åva gymnasium i Täby får Ängsholmsskolan tillgång till de ämneslärare som behövs för det nationella programmet. Specialpedagoger på det individuella programmet kommer också att arbeta på det nationella programmet.

Ängsholmsskolan har sedan tidigare en framgångsrik estetiskt profil på skolan genom samarbete med Ung kultur och deras teater- och musiklärare. Nu finns alltså möjligheten att antingen läsa ett individuellt program eller nationellt program, vilket ger fler elever möjligheten att söka sig till kommunens gymnasiesärskola.

Varje läsår arbetar samtliga lärare och elever med en musik- och teaterföreställning som sedan visas för allmänheten. I föreställningen får alla elever möjlighet att göra de som de är bra på utifrån sina intressen och förutsättningar. En föreställning där alla har rätt att ta plats. I år visas dock föreställningen endast för vårdnadshavare digitalt med anledning av coronapandemin.