Gymnasiesärskolan startar nationellt program med estetisk inriktning

28 april 2020, kl. 20:24 - Förskola & skola

Från hösten 2020 kommer elever som är folkbokförda i Täby och som önskar studera på ett av gymnasiesärskolans nationella program få möjlighet att göra det på Ängsholmsskolan i Täby.

Ängsholmsskolan som tidigare erbjudit elever i gymnasiesärskolan utbildning på individuella programmet utökar sin verksamhet nästa termin. Beslutet att starta ett nationellt program på skolan togs i gymnasie- och näringslivsnämnden torsdagen den 23 april.

– Elever som sökt och har förutsättningar att studera på nationellt program på gymnasiesärskolan har tidigare fått gå i skolor utanför kommunen. Vi har sett att efterfrågan ökat bland elever som vill läsa nationellt program i gymnasiesärskolan och därför är det med stor glädje vi nu kan vi ge dem möjligheten här i Täby, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Estetisk profil

Ängsholmsskolan har sedan tidigare haft en framgångsrik estetisk profil genom samarbete med Ung kultur och deras teater- och musiklärare, och kommer kunna erbjuda eleverna på nationella programmet en estetisk inriktning. Varje läsår arbetar till exempel lärare och elever med en musik- och teaterföreställning som visas för allmänheten.

Genom samverkan med Åva gymnasium får särskoleverksamheten tillgång till de ämneslärare som behövs för det nationella programmet. Specialpedagoger på det individuella programmet kommer också att arbeta på det nationella programmet.

Grund- och gymnasiesärskola

Till Ängsholmsskolans grund- och gymnasiesärskola söker elever med många olika förutsättningar, talanger och sätt att lära. På skolan finns en bred kunskap och erfarenhet av att möta varje elev så att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.