Om skolan

Liten skola med stora möjligheter

Skolan med individuellt perspektiv för att du ska utmanas i ditt lärande oavsett tidigare kunskaper eller förutsättningar. Här kan du börja på högstadiet, gå vidare till gymnasiet och vidare till vuxenutbildning. Det finns även fritidsaktiviteter i samma lokaler och med samma pedagoger. Eleverna har många olika talanger och sätt att lära. Det finns bred kunskap och erfarenhet för att hitta just ditt sätt att lära och det bästa för din utveckling och din adaptiva förmåga. Till skolan söker elever med många olika förutsättningar och lärande.

Ängsholmsskolan kan från hösten 2020 erbjuda både individuella och nationella programmet (IAIND) och nationellt program på gymnasiesärskolan med programmet Estetiska verksamheter, Teater och musik (EVST). Vi börjar i en liten omfattning och liten klass. Hör av dig så ordnar vi besök för dig på ett tryggt sätt till rektor Eva Bergström på 08-55 55 84 45 eller eva.bergstrom@taby.se.

 

 

För att hålla hög kvalitet på undervisningen används metoder för att strukturerat följa upp varje elevs utveckling och lärande både med film och i resultatsystem. Under året utvärderas arbetsplanen och verksamhetsmålen kontinuerligt.

Det finns få och tydliga mätbara verksamhetsmål med fokus på vårt arbetssätt, evidens och elevernas kunskapsmål. Syftet med målen är att garantera att varje elev utmanas på rätt sätt så att de lyckas och erövrar nya kunskaper och färdigheter. Utifrån idéplattformen pågår en ständigt levande diskussion runt ordet respekt för eleverna och uppdraget och hur det dagligen visas det i praktisk handling.

Skolan garanterar det tillgängliga lärandet genom att arbeta i team där alla skolans professioner bidrar med sin kompetens. Det finns ett gemensamt förhållningssätt och skolan värnar lärande i alla situationer och former. Med positiv förstärḱning, det individuella perspektivet och dokumentation av elevens mål i detalj hittas varje elevs sätt att lära.

Skolan utvärderar och analyserar resultatet av undervisningen, det vill säga elevernas lärande regelbundet och tar upp pedagogiska frågor och funderingar med vår externa metodhandledare. Fokus är inom Positivt Beteende Stöd och Alternativ och Kompletterande Kommunikation och medarbetarna är särskilt utbildade inom dessa områden. Förutom handledning får skolans medarbetare både extern och intern fortbildning varje år utifrån verksamhetens mål och behov.

Grunden för allt lärande och den adaptiva förmågan är kommunikation. På skolan används flera olika kommunikationsverktyg och utredningsmetoder.

Alla elever ska vara trygga, trivas och känna sig delaktiga. Innan du börjar på skolan har du möjlighet att komma på praktik för att bekanta dig med skolan. På skolan erövrar du ett för dig och omgivningen fungerande sätt att kunna samtala, välja, påpeka och berätta. För eleverna hänger det på kommunikation, baskunskaper och omvärldsorientering. Det ägnas större delen av undervisningen till. Elevernas trygghet, trivsel och delaktighet utvärderas två gånger om året.

Läsårsdata Täby grund och gymnasiesärskola

 Vårterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 7 januari
Studiedagar 10 och 11 februari
Sportlov 24 februari - 28 februari (vecka 9)
Påsklov 10 april - 17 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 21 maj
Lovdag 22 maj
Vårterminens sista dag 9 juni

Höstterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti
Höstlov 26 - 30 oktober (vecka 44)
Höstterminens sista dag  18 december

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 7 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Rektor är först och främst pedagogisk ledare och samlar arbetslagsledarna i ledningsgrupp för att hantera pedagogiska frågor, skolans utveckling och fortbildning. Arbetsmiljöfrågor och administrativa frågor hanteras i lokal arbetsmiljökommitté.

För elevernas bästa lärande och hälsa arbetar skolpsykolog, kurator, specialpedagog, rektor och skolsköterska i elevhälsoteamet men även aktivt ute i verksamheten. Skolan har ett fyrtiotal  ungdomar i tio klasser. Klasslärarna arbetar tillsammans med lärarassistenter och genomför undervisning både i grupp och individuellt.

Alla elever har en klasstillhörighet men deltar även i undervisningsgrupper med andra elever i ämnen och aktiviteter som passar var och ens utmaningsområde.

 

På skolan arbetar du i team, som lärare och lärarassistent i nära samverkan med handledning som stöd för ditt arbete. Skolans förhållningssätt följer metoden Positiv beteende stöd PBS. Det resulterar i att eleverna får fokus på lärandet och hanterar sin dagliga samvaro och deltagande på ett positivt sätt. Skolan använder även fördjupade kunskaper inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Fokus är på kommunikation större delen av undervisningstiden för att öka elevernas adaptiva förmåga.

Varje år arbetar skolan med nytt tema i skolarbetet. Även teatergruppen bearbetar temat varje vecka och arbetar fram en mycket uppskattad och välbesökt föreställning till vårterminens mitt.

Eleverna arbetar med programmering och praktisk matematik med stort intresse.

Medarbetarna är noggranna och ansvarsfulla med en värdegrund som innebär respekt för elevernas integritet och förmåga att lära.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Ängsholmsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Linbastuvägen 1
187 65 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Rektor: 08-555 584 90

Expedition: 08-555 584 45

Namn

Ängsholmsskolan Täby Grundsärskola (särskola)