Om skolan

[Missing text '/blocks/videoblock/approvecookies' for 'Swedish']

Liten skola med stora möjligheter

Välkommen till en skola med individuellt perspektiv för att du ska utmanas i ditt lärande oavsett tidigare kunskaper eller förutsättningar. Eleverna som går här har många olika talanger och sätt att lära. Därför finns det bred kunskap och erfarenhet bland våra pedagoger för att hitta just ditt sätt att lära och det bästa för din utveckling. Här kan du börja på högstadiet, gå vidare till gymnasiet och vidare till vuxenutbildning. Det finns även fritidsaktiviteter i samma lokaler med samma pedagoger.

Vi erbjuder möjligheten att studera individuellt program eller nationellt program, beroende på dina förutsättningar. Programmen är med estetiskt inriktning.

Genom samverkan med Åva gymnasium i Täby får Ängsholmsskolan tillgång till de ämneslärare som behövs för det nationella programmet. Specialpedagoger på det individuella programmet arbetar också på det nationella programmet.

Varje läsår arbetar samtliga lärare och elever med en musik- och teaterföreställning som sedan visas för allmänheten. I föreställningen får alla elever möjlighet att göra de som de är bra på utifrån sina intressen och förutsättningar. Under året samarbetar skolan nära Ung kultur och deras teater- och musiklärare.

Följ gärna Ängsholmsskolan på Instagram för att se vad som händer i verksamheten.

Välkommen att läsa om vårt nya gymnasieprogram

Estetiskt program: teater och musik (0,76 MB)

 

För att hålla hög kvalitet på undervisningen används metoder för att strukturerat följa upp varje elevs utveckling och lärande både med film och i resultatsystem. Under året utvärderas arbetsplanen och verksamhetsmålen kontinuerligt.

Det finns få och tydliga mätbara verksamhetsmål med fokus på vårt arbetssätt, evidens och elevernas kunskapsmål. Syftet med målen är att garantera att varje elev utmanas på rätt sätt så att de lyckas och erövrar nya kunskaper och färdigheter. Utifrån idéplattformen pågår en ständigt levande diskussion runt ordet respekt för eleverna och uppdraget och hur det dagligen visas det i praktisk handling.

Skolan garanterar det tillgängliga lärandet genom att arbeta i team där alla skolans professioner bidrar med sin kompetens. Det finns ett gemensamt förhållningssätt och skolan värnar lärande i alla situationer och former. Med positiv förstärḱning, det individuella perspektivet och dokumentation av elevens mål i detalj hittas varje elevs sätt att lära.

Skolan utvärderar och analyserar resultatet av undervisningen, det vill säga elevernas lärande regelbundet och tar upp pedagogiska frågor och funderingar med vår externa metodhandledare. Fokus är inom Positivt Beteende Stöd och Alternativ och Kompletterande Kommunikation och medarbetarna är särskilt utbildade inom dessa områden. Förutom handledning får skolans medarbetare både extern och intern fortbildning varje år utifrån verksamhetens mål och behov.

Grunden för allt lärande och den adaptiva förmågan är kommunikation. På skolan används flera olika kommunikationsverktyg och utredningsmetoder.

Alla elever ska vara trygga, trivas och känna sig delaktiga. Innan du börjar på skolan har du möjlighet att komma på praktik för att bekanta dig med skolan. På skolan erövrar du ett för dig och omgivningen fungerande sätt att kunna samtala, välja, påpeka och berätta. För eleverna hänger det på kommunikation, baskunskaper och omvärldsorientering. Det ägnas större delen av undervisningen till. Elevernas trygghet, trivsel och delaktighet utvärderas två gånger om året.

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Vårterminen 2023

 • Terminens första dag: 10 januari
 • Sportlov: 27 februari-3 mars 
 • Påsklov: 7 april-14 april 
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 18 maj
 • Lovdag (klämdag): 19 maj  
 • Lovdag (klämdag): 5 juni
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Terminens sista dag: 13 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Höstterminen 2023

 • Terminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov: 30 oktober-3 november
 • Höstterminens sista dag: 20 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari-1 mars
 • Påsklov: 29 mars-5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Ansök om ledighet för särskilda skäl

Täbys kommunala skolor beviljar inte ledighet för semester, besök hos släktingar eller fritidsaktiviteter. Men du kan såklart ansöka om ledighet från skolan för enskilda angelägenheter när du har särskilda skäl. Det gör du i skolans kommunikationsplattform SchoolSoft.

 

Rektor är först och främst pedagogisk ledare och samlar arbetslagsledarna i ledningsgrupp för att hantera pedagogiska frågor, skolans utveckling och fortbildning. Arbetsmiljöfrågor och administrativa frågor hanteras i lokal arbetsmiljökommitté.

För elevernas bästa lärande och hälsa arbetar skolpsykolog, kurator, specialpedagog, rektor och skolsköterska i elevhälsoteamet men även aktivt ute i verksamheten. Skolan har ett fyrtiotal  ungdomar i tio klasser. Klasslärarna arbetar tillsammans med lärarassistenter och genomför undervisning både i grupp och individuellt.

Alla elever har en klasstillhörighet men deltar även i undervisningsgrupper med andra elever i ämnen och aktiviteter som passar var och ens utmaningsområde.

 

På skolan arbetar du i team, som lärare och lärarassistent i nära samverkan med handledning som stöd för ditt arbete. Skolans förhållningssätt följer metoden Positiv beteende stöd PBS. Det resulterar i att eleverna får fokus på lärandet och hanterar sin dagliga samvaro och deltagande på ett positivt sätt. Skolan använder även fördjupade kunskaper inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Fokus är på kommunikation större delen av undervisningstiden för att öka elevernas adaptiva förmåga.

Varje år arbetar skolan med nytt tema i skolarbetet. Även teatergruppen bearbetar temat varje vecka och arbetar fram en mycket uppskattad och välbesökt föreställning till vårterminens mitt.

Eleverna arbetar med programmering och praktisk matematik med stort intresse.

Medarbetarna är noggranna och ansvarsfulla med en värdegrund som innebär respekt för elevernas integritet och förmåga att lära.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Ängsholmsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Linbastuvägen 1
187 65 Täby

Rektor: Jenny Alenrud 08-555 584 06

Biträdande rektor: Liselott Stånge 08-555 581 22

Expedition: 

Hitta till Ängsholmsskolan
Namn
Ängsholmsskolan Täby Grundsärskola (särskola)