Ung kulturs anpassningar under pandemin

16 november 2020, kl. 17:17

Ung kulturs verksamhet är fortsatt öppen men vi tillämpar följande rutiner för att ha en säker och trygg undervisningsmiljö:

  • Tvättar händer före och efter lektionen.
  • Håller avstånd till varandra så gott det går.
  • Lärare är uppmärksamma på hur man placerar sig och eleverna i olika rum och undervisningssituationer.
  • Lärare desinficerar ytor och instrument i och runtomkring undervisningsrummen.
  • Lärare sköter all planering hemma/på distans och kommer enbart till kulturskolan för att undervisa.
  • Alla uppehållsrum är stängda.
  • Hämtning och lämning av barn och unga sker utanför Kulturskolans lokaler. OBS! Undantag kan göras för yngre barn som behöver stöd. Fråga din lärare vad som gäller. 
  • Föräldrar, syskon och kompisar ska inte vistas i våra lokaler under elevens aktivitet.
Avgifter och inställda lektioner:

Om en elev eller vårdnadshavare har bokat en plats hos oss och godkänt våra villkor, kommer full avgift att debiteras.

Ibland blir våra lärare sjuka. Om en lärare blir sjuk gör Ung kultur sitt yttersta för att hitta en lärarvikarie. Det är tyvärr inte alltid möjligt att hitta en lärarvikarie i tid. Då kan lektionen bli inställd, ibland med kort varsel.

Om en lektion blir inställd på grund av att läraren är sjuk, kompenseras eleverna med ett extra kurstillfälle längre fram under läsåret.

Ung kultur är en del av Täby kommun och följer därför kommunens riktlinjer för att minska spridningen av covid-19.

Mer information från Täby kommun om covid-19 hittar du här.

Information från Folkhälsomyndigheten om hur barn och unga påverkas av covid-19 hittar du här.