Kulturskola över kommungränserna

29 maj 2020, kl. 16:41

Framflyttad ansökningsperiod för elever inom Kulturskola över kommungränserna, KÖK

Från och med 2020- juni 2021 genomför Täby, Vallentuna och Sollentuna ett pilotprojekt som gör det möjligt för barn och ungdomar att ta del av kulturskolans kursutbud i alla tre kommuner. Med anledning av att barn och ungdomar i en större omfattning än tidigare rör sig över kommungränserna vill dessa kommuner tillsammans möta den ökade rörligheten och dessutom bredda kulturskolans utbud. Elever har förtur till kurser i sin hemkommun.

Framflyttad ansökningsperiod

Enligt tidigare uppgifter skulle de elever inom Täby kulturskola som inte är folkbokförda i Täby, Vallentuna eller Sollentuna söka om sina kursplatser inför höstterminen 2020. Denna process är framflyttad några månader med anledning av Corona pandemin. Alla inskrivna elever från någon annan kommun än Täby, Sollentuna och Vallentuna kommer att få gå kvar på sina kurser under höstterminen 2020. Eleverna och deras vårdnadshavare kommer däremot att få lämna in en ny ansökan till Täby kulturskola inför vårterminen 2021. Mer information om detta kommer under hösten.

Är du intresserad av att gå i kulturskola i en annan kommun? Kontakta då

Täby kommun: kc@taby.se

Vallentuna kommun: kulturskolan@vallentuna.se

Sollentuna kommun: thomas.naslund@sollentuna.se

Här kan du se kursutbudet

Täby kommun: www.taby.se/kulturskolor

Vallentuna kommun: www.vallentuna.se/kulturskolan

Sollentuna kommun: www.sollentuna.se/kulturskolan