Kulturskola över kommungränserna

16 december 2019, kl. 16:14

Från och med 7 januari 2020 till och med juni 2021 har du möjlighet att gå kurser i kommunerna Täby, Sollentuna och Vallentuna istället för enbart i din hemkommun.

Tillsammans ingår kommunerna i ett pilotprojekt som kallas ”Kulturskola över kommungränserna”. Syftet är att möta en ökad rörlighet bland elever och dessutom bredda kulturskolornas utbud. Elever har förtur i sin hemkommun. Pilotprojektet utvärderas löpande och ska ge underlag för en hållbar modell i framtiden.

Är du intresserad av att gå i kulturskola i en annan kommun? Kontakta då

Täby kommun: josefina.wendelcarlsson@taby.se

Vallentuna kommun: kulturskolan@vallentuna.se

Sollentuna kommun: thomas.naslund@sollentuna.se

Här kan du se kursutbudet

Täby kommun: www.taby.se/kulturskolor

Vallentuna kommun: www.vallentuna.se/kulturskolan

Sollentuna kommun: www.sollentuna.se/kulturskolan