Hur påverkas kulturskolans verksamhet av Coronaviruset?

11 augusti 2020, kl. 14:25

Undervisning på Ung kultur påbörjas som vanligt vecka 36, med vissa åtgärder för att minska spridningen av Covid-19. Samtliga uppspel och utställningar är inställda tills vidare.

Täby kulturskola följer Täby kommuns bevakning av Coronasituationen. Täby samverkar med berörda myndigheter i regionen. Kommunen är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Kultur och Fritid i Täby ställer in alla publika evenemang med anledning av Coronaviruset från och med 200312 tills vidare! 
Läs mer om kommunens bevakning

Ung kulturs åtgärder för att minska spridningen av Covid-19

Ung kulturs teaterföreställningar och konstutställningar genomförs inte som planerat med inbjudna gäster, så som föräldrar och/eller mor- och farföräldrar och andra vänner.

Ung kulturs lektionsundervisning fortgår däremot som vanligt. Vi vidtar följande åtgärder för att minska spridningsrisken av viruset:

  • Alla friska elever och lärare är välkomna till sina lektioner. Vid minsta tecken på förkylning ber vi er att låta barnen stanna hemma och vila. Detta gäller även personal. Kom ihåg att meddela oss om ditt barn/ungdom inte kommer till sin lektion!

  • Alla foajéer och väntrum inom Ung kultur stängs av. Vi ser därför gärna att eleverna kommer direkt till sina lektioner. Om du som vårdnadshavare väntar på ditt barn medan lektionen pågår ber vi dig göra detta på annan plats än utanför lektionssalen.

  • Vi försöker möblera våra lektionssalar så att det finns utrymme mellan varje elev där det är möjligt och gör vissa pedagogiska anpassningar så att det blir lättare att hålla avstånd.

  • Vi pratar också med eleverna om vikten av att tvätta händerna, nysa i armvecket och att inte hosta på andra. Vi städar extra mycket och vädrar lektionssalen där det är möjligt.

För mer information kontakta kc@taby.se